loading ...
CAZARE
Oferte de cazare Băile Tuşnad
RO
ro hu en de
acum
azi
mâine
poimâine
 • ×
  activităţi
 • evenimente
 • ×
  Lei
  Euro
  USD
  HUF

Anunt

Înapoi la ştiri

8201/19.07.2016

Către ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BOGAT-BOGÁT ÖNKORMÁNYZATI  FEJLESZTÉSI TÁRSULÁSComuna Siculeni   Str. Principală nr. 106 Jud. Harghita 

Conform prevederilor Ordinului comun 135/84/76/1284/2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, alăturat vă transmitem modelul de anunţ şi vă informăm asupra obligativităţii publicării acestuia în presa locală : în ziarul „Hargita Népe”, „Informaţia Harghitei” precum afişării la sediul primăriilor comunelor Siculeni, Ciceu, Racu, Mihăileni şi pe pagina web propriu.Anunţurile apărute în presă şi cele afişate la sediul autorităţii administraţiei publice locale, respectiv la sediul /pagina web propriu vor fi depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita.


DIRECTOR EXECUTIV                 ŞEF SERVICIU AAAing. DOMOKOS László József                         ing. LÁSZLÓ Anna


                                                                         
ÎNTOCMITing. ANDRÁS Hunor Jenő
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BOGAT- cu sediul  în , comuna Siculeni, str. Principală nr. 106, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării adecvate şi evaluării impactului asupra mediului,  de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluării adecvate şi evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în zona A.D.I. - Bogat” propus a fi realizat în  comunele SICULENI, CICEU, RACU, MIHĂILENI jud. Harghita. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 (Tel. 0266-371313; Fax. 0266-310041) în zilele de lucru luni, marţi, miercuri, joi între orele 08,00-16,30 şi vineri între orele 08,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmhr.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
BOGÁT ÖNKORMÁNYZATI  FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS, (melynek székhelye Madéfalva község, Fő út 106 szám , Hargita megye)  értesíti az érintett nyilvánosságot, Madéfalva, Csíkcsicsó, Csíkrákos, Csíkszentmihály községek területén, megvalósítandó  “A BOGÁT ÖNKORMÁNYZATI  FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS helyi közútak infrastruktúrájának a korszerűsítése” című  tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása  alapján  2016  július 19-én döntéstervezetet hozott, miszerint nem szükséges a környezeti és természetvédelmi hatástanulmány elkészítése. A döntés tervezetével, környezeti hatásaival kapcsolatos információk megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt (Tel. 0266-371313; Fax. 0266-310041), hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 8,00 – 16,30, pénteken pedig 8,00 – 14,00 óra között.Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez

lorem ipsum
lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor
lorem ipsum

loading ...

Anunt

8201/19.07.2016 Către ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BOGAT-BOGÁT ÖNKORMÁNYZATI  FEJLESZTÉSI TÁRSULÁSComuna Siculeni   Str. Principală nr. 106 Jud. Harghita Conform prevederilor Ordinului comun 135/84/76/1284/2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, alăturat vă transmitem modelul de anunţ şi vă informăm asupra obligativităţii publicării acestuia în presa locală : în ziarul „Hargita Népe”, „Informaţia Harghitei” precum afişării la sediul primăriilor comunelor Siculeni, Ciceu, Racu, Mihăileni şi pe pagina web propriu.Anunţurile apărute în presă şi cele afişate la sediul autorităţii administraţiei publice locale, respectiv la sediul /pagina web propriu vor fi depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita.DIRECTOR EXECUTIV                 ŞEF SERVICIU AAAing. DOMOKOS László József                         ing. LÁSZLÓ Anna                                                                         ÎNTOCMITing. ANDRÁS Hunor JenőASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BOGAT- cu sediul  în , comuna Siculeni, str. Principală nr. 106, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării adecvate şi evaluării impactului asupra mediului,  de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluării adecvate şi evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat „Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în zona A.D.I. - Bogat” propus a fi realizat în  comunele SICULENI, CICEU, RACU, MIHĂILENI jud. Harghita. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 (Tel. 0266-371313; Fax. 0266-310041) în zilele de lucru luni, marţi, miercuri, joi între orele 08,00-16,30 şi vineri între orele 08,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmhr.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.BOGÁT ÖNKORMÁNYZATI  FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS, (melynek székhelye Madéfalva község, Fő út 106 szám , Hargita megye)  értesíti az érintett nyilvánosságot, Madéfalva, Csíkcsicsó, Csíkrákos, Csíkszentmihály községek területén, megvalósítandó  “A BOGÁT ÖNKORMÁNYZATI  FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS helyi közútak infrastruktúrájának a korszerűsítése” című  tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása  alapján  2016  július 19-én döntéstervezetet hozott, miszerint nem szükséges a környezeti és természetvédelmi hatástanulmány elkészítése. A döntés tervezetével, környezeti hatásaival kapcsolatos információk megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt (Tel. 0266-371313; Fax. 0266-310041), hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 8,00 – 16,30, pénteken pedig 8,00 – 14,00 óra között.Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez